Het Ont-dekken van je Natuurlijke Talent
Achter je Natuurlijke talent komen is een groot goed. Het zorgt ervoor dat je intrinsiek gemotiveerd bent datgene te doen waar jij vanuit je potentieel voor staat. Jouw potentieel staat voor hetgeen wat al in jou aanwezig is en wat nog niet aan de oppervlakte is gekomen. Het is je vermogen; het hoogst mogelijke denkbare ten aanzien van jezelf. Vaak wordt het potentieel door onszelf niet (h)erkent, gewoonweg omdat we ons zelf nog niet voldoende hebben ontwikkeld om dit aangeboren vermogen te ontdekken in onszelf .

Eigen Waarde
Het ontdekken en inzetten van jouw aangeboren intrinsieke talent maakt dat je van waarde bent voor jezelf. Je doet wat je leuk vindt omdat je er goed in bent en je doet waar je goed in bent omdat je het leuk vindt. En dat geeft energie: voeding die je nodig hebt om jezelf in beweging te zetten en doelgericht bezig te zijn, om betekenis aan je leven te geven. Je ervaart hierdoor de balans in jezelf die noodzakelijk is voor je welzijn, wat je geluk inhoudt.
Door je aangeboren talent te gebruiken, verleen je een dienst aan jezelf. Je haalt voldoening uit je eigen creativiteit die je vorm geeft door werkzaamheden te creëren die echt bij jou passen.
Van hieruit ben je een oprechte dienstverlener voor anderen, bedrijf of organisatie.
Je eigen waarde zet je in om anderen waardevoller te maken.

Hoe het nu is
Vaak wordt talent verward met intelligentieniveaus, opgedane kennis, aangeleerde vaardigheden en met persoonlijke eigenschappen (competenties en kwaliteiten). Door onze aangeleerde kennis, vaardigheden, eigenschappen of kenmerken blijken we gekwalificeerd voor een functie. Toch zal dit op de lange termijn gaan wringen, omdat we geen gebruik maken van ons Natuurlijke talent. Het aangenomen werk gaat ons op een moment energie kosten. We voeden onszelf niet langer met energie, maar gaan ‘lekken’ met alle vervelende gevolgen van dien.

Hoe het zal zijn
Zou je jouw Natuurlijke talent ontdekken en een baan vinden (of beter, zelf creëren) passend bij jouw Natuurlijke talent – en niet andersom! dan zal je uitstekend functioneren.
Dit zal op de lange termijn bevredigend voor jou zijn én voor jouw omgeving; je benut immers jouw aangeboren talent en zal hier blijvend energie insteken en uithalen. Je zal je vanuit jouw Natuurlijke talent willen blijven vernieuwen, versterken en ontwikkelen. Je bent intrinsiek gemotiveerd. Je verricht je werk nu vanuit je hart en niet langer vanuit je hoofd.

Zelf Erkenning
Wanneer je in je zelf gelooft en op je kern vertrouwt, bevestig je (aan) je zelf dat je goed bent zoals je bent! Gedachten in lijn met deze zeer gezonde denkwijze van eigen-waarde = Zelf vertrouwen, zorgen ervoor dat je open blijft staan om nieuwe ideeën op te vangen en deze richting en vorm te geven. Je blijft jezelf op deze manier ontwikkelen vanuit je Zelf-erkenning; de erkenning van Het Potentieel waarin jouw Natuurlijke aangeboren talent besloten ligt.

Alles wat je wilt zijn, ligt al in je vermogen besloten. Je hoeft het alleen maar te willen ont-dekken.