Veel mensen zijn bang voor verandering.  Dat is eigenlijk helemaal niet gek of vreemd, omdat verandering betekent dat je patronen hebt te doorbreken. Het doorbreken van gewoonten – waardoor patronen ontstaan – is best moeilijk, omdat je op een bepaalde manier gewend bent te denken en vanuit dat denken te handelen; je ‘ding’ te doen. Maar…  maakt dit ‘ding’ jouw gelukkig? 
Want daar gaat  het om.

Een voorbeeld:

Je hebt een baan, daar heb je voor geleerd, je verdient maandelijks je inkomen. Je bemerkt dat je eigenlijk helemaal niet gelukkig bent met je werk, je merkt dat het je energie kost. Dat je jezelf er lusteloos door gaat voelen, omdat er geen uitdaging meer vanuit jezelf aanwezig is in hetgeen je daar doet (je ‘ding’). En dat voelt niet prettig. 

Wanneer je je niet prettig voelt met jezelf, dan betekent dit dat het tijd is voor verandering. Want, wat gun jij jezelf? Kies je voor de veiligheid, waarin je je nog heel wat jaren ongelukkig kan voelen of kies je liever voor je eigenheid?

Deze laatste betekent dat je kan gaan kiezen voor  verandering.
Hier hoef je geen angst voor te hebben, omdat verandering alleen maar betekent dat je een eerste stap gaat zetten die anders is dan je tot nu toe gewend bent. Je gaat je ‘ding’ doorbreken. 

De eerste stap om je leven te veranderen, heeft te maken met:

1. Het ontdekken van de dualiteit in jezelf.
Dat houdt in dat je gaat herkennen dat er twee Ikken in jou actief zijn.
De 2 Ikken: jouw ware Ik en jouw ego, die ervoor zorgen dat je strijd in je 
binnenste ervaart. Het ene grote Ik in jou dat zo verlangt naar
verandering, versus het andere kleine ik in jou dat angst heeft voor
verandering.

De tweede stap om je leven te veranderen, heeft te maken met:

2. Waarnemer leren worden van jezelf.
Dit betekent dat je gaat leren de gedachten vanuit jouw ego te
observeren; de belemmerende (angst)gedachten die ervoor zorgen dat
verandering juist geen plaats heeft in je leven, waardoor je blijft ‘zitten’
waar je zit en geen patroon doorbreekt. Het gegeven dat je waarnemer
kan zijn van je gedachten, betekent dat je niet je gedachten bent.

De derde stap om je leven te veranderen, heeft te maken met:

3. Het vinden van de rust in jezelf.
Want, wanneer je waarnemer leert worden van de gedachten van het
ego – die altijd op angst en belemmering – zijn gebaseerd, dan ben je
bewust! Je zal dan bemerken dat je rust in jezelf gaat ervaren. Rust,
omdat je je niet identificeert met deze beklemmende gedachten, maar
deze ziet. M.a.w. deze gedachten niet meer gaat geloven, waardoor ze
niet meer waar zijn voor jou.

De vierde stap om je leven te veranderen, heeft te maken met:

4. Het doorbreken van patronen.
Hoe fijn is dat! Want het betekent dat je verandering gaat bewerkstelligen
in je leven. Vanuit de rust die je voelt, doordat je je niet meer identificeert
met je belemmerende gedachten, ga je een keuze maken. Een keuze die
gebaseerd is op je verlangen, omdat het verlangen in jezelf veel meer
aanwezig zal zijn, doordat je nu herkent wie en wat dat kleine ikje in jou
is en doet en waardoor jij jezelf hebt laten! tegenhouden je eigen
verlangens tegemoet te komen.

De vijfde stap om je leven te veranderen, heeft te maken met:

5. Het maken van voedende  keuzes.
Want, als jij herkent Wie je werkelijk bent, dan zal je vanuit die
identificatie; jouw geloof in jouw eigenheid, jouw Zelf vertrouwen,
keuzes gaan maken vóór jezelf. Hierdoor zal je je oude patroon gaan
doorbreken en je daadwerkelijke verlangens waar gaan maken. Zo
ontwikkel je je Zelf, je ware Ik.

Iedere verandering begint met het ont-dekken van de dualiteit in jezelf:
wie ben je (ware Ik) en wie denk je die je bent (ego). 

Van angst naar vertrouwen. Dat is de weg van verandering in ware Zelf ontwikkeling.

Ben je bereid?