Ont-dek je Natuurlijke Talent

Het Ont-dekken van je Natuurlijke Talent Achter je Natuurlijke talent komen is een groot goed. Het zorgt ervoor dat je intrinsiek gemotiveerd bent datgene te doen waar jij vanuit je potentieel voor staat. Jouw potentieel staat voor hetgeen wat al in jou aanwezig is en...

APK Sessies

Ik heb Helen gevraagd om een APK coaching sessie met mij te doen, gezien de strubbelingen in mijn privé leven die best veel vragen bij mij opriepen. Al vanaf het eerste moment was er gelijk een klik. Ze is zo’n warme persoonlijkheid, is ontzettend wijs en geleerd en...

Training en Coaching trajecten

De training heeft een nieuwe wereld voor mij heeft geopend. Vaak heb ik gedacht: ‘als ik maar mijn eigen gedachten kon ‘managen’.. ‘ maar ik wist niet HOE. Gelukkig heb ik het antwoord op deze cruciale vraag in de training kunnen vinden. Naarmate de training vorderde,...