In het kader van de AVG/GDPR privacywetgeving moeten ondernemers duidelijk maken hoe zij met persoonsgegevens omgaan.

Ik ga zorgvuldig om met jouw gegevens. Hier lees je hoe.

Alle persoonlijke- en inhoudelijke gegevens ten aanzien van deelname aan een traject bij Helen Letschert Ontwikkeling Coach, worden uitsluitend gebruikt om contact met jou op te kunnen nemen en om jou, gedurende het traject, materiaal te kunnen versturen.

Door het afnemen van mijn diensten, het aanvragen van informatie, het aanmelden voor een presentatie, lezing, workshop of begeleiding/coaching traject, geef je jouw goedkeuring voor het opnemen van jouw persoonsgegevens in mijn administratie.

Je persoonsgegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden dan voor de eigen administratie van mijn praktijk.

Ik heb jouw gegevens omdat je een dienst hebt afgenomen. Het gaat hier om de volgende gegevens:

  • Voor- en achternaam
  • E-mailadres

In een enkel geval, als ik je uitgebreidere informatie verstrek in verband met toezending van informatie en/of omdat wij een klantrelatie hebben of hadden, ben ik in het bezit van (een aantal van) de volgende gegevens.

  • Telefoonnummer
  • Bedrijfsnaam
  • Straat en huisnummer
  • Postcode en woonplaats
  • Bankrekeningnummer

Je persoonlijke gegevens zullen niet voor promotionele doeleinden worden gebruikt.

Ik behandel je gegevens met respect en vanuit mijn privacy beleid.

Deze zullen nimmer aan derden worden verstrekt.